Dôležitý OZNAM - NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY

 

 

Z dôvodu výmeny okien a a ďalších stavebných prác v priestoroch nášho zboru sme zvolili alternatívne možnosti stretnutí pre naše nedeľné bohoslužby
Miesto bohoslužieb bude vždy vopred oznámené na tejto internetovej stránke.

 

 

NEDEĽA 6. augusta 2017 -  z dôvodu účasti väčšiny z nás na Campfeste

 

nedeľné bohoslužby NEBUDÚ.