Skupinka pre ženy „Život zameraný na Boha“

 • čas stretávania: raz za 2 týždne, podľa vzájomnej dohody
 • miesto stretávania: zbor
 • obsah skupinky: Skupinka je určená pre ženy, ktoré sa chcú vo svojom živote viditeľne hýbať dopredu hlavne vo vzťahu s Bohom a v závislosti na tom vo všetkých oblastiach života.Súčasťou našich stretnutí sú chvály, slovo z Biblie, zdieľanie, modlitby.

         

   

  Skupinka rozhodných :)

  • čas stretávania: pondelok (nepárny kalendárny týždeň) alebo v stredu (párny kalendárny týždeň)
  • miesto stretávania: zbor
  • obsah skupinky: spolu spoznávame Boha a tam, kde to potrebujeme, sa meníme. Čítame si Biliu (evanjeliu podľa Marka) a inšpiruje nás aj Joyce Meyer (napríklad v odbúravaní zlozvykov a získavaní nových dobrých návykov) a BAVÍ NÁS TO :)
  • Sme otvorení pre tých, ktorí sú otvorení a ochotní žiť naplno.