BB.Chvály

 

Stretnutie kresťanov (nie len mladých) z rôznych zborov a spoločenstiev Banskej Bystrice a okolia s túžbov uctievať Boha a spoznávať ho viac.

 

Vždy aktuálne informácie nájdete na www.facebook.com/bb.chvaly .

 

 

Futbal

 • altčas stretávania: piatok o 19:00   
 • miesto stretávania: telocvična pri strednej zdravotnej škole.
 • obsah: skupinka má za cieľ posilniť telo a naše vzťahy:)
 • zodpovedná osoba: Martin Poláček - +421 907 37 31 41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Výborné štvrté miesto na futbalovom turnaji v Martine.

 

Modlitby

 
 • čas stretávania: každý utorok  od 18:30  do 20:00   
 • miesto stretávania: zbor
 • obsah: chvály, počúvanie Božieho hlasu, modlitby, prorocké spievanie, hranie, prehlasovanie Božieho Slova.
 • Slovo  na modlitby a  deklarácie  pre  tento čas:

  Postavím sa na svoju stráž, umiestim sa na hradbe a budem sliediť,

  aby som zbadal, čo bude ku mne hovoriť...Pán mi odpovedal:

  "Napíš videnie, a to jasne na tabuľu, aby sa dalo plynne čítať.

  Habakuk 2:1,2


  Pozývame všetkých, ktorí radi trávia čas v Pánovej blízkosti, túžia poznať, čo je v jeho srdci
  a modliť sa pod vedením Ducha za veci, na ktorých Pánovi záleží.

  Je to priestor aj pre modlitby za naše potreby, za služby a ľudí v spoločenstve Vinica, v B. Bystrici, na Slovensku

  Pán jedná na každom stretnutí ináč, priprav sa na Jeho blízkosť a vnorenie sa do Jeho prúdov.

 

Bohoslužby

 

Každú nedeľu o 10:00 máme bohoslužby, na ktorých sa stretneme všetci spolu.Trvajú cca 2 hodiny.

 

Na našich bohoslužbách sú vždy:

 • CHVÁLY (zopár piesní, ktoré sú o Bohu alebo vyznaním našej lásky voči Nemu),
 • KÁZEŇ na nejakú tému z Biblie,
 • MODLITBY (na konci, aj s možnosťou individuálnych modlitieb pre ľudí, ktorí chcú, aby sa niekto modlil za ich potreby)

   

  Kresťanské spoločenstvo Vinica - miesto, kde ste vždy vítaní


  Tešíme sa, že ste navštívili našu webstránku. Vinica Banská Bystrica je živým a rastúcim kresťanským zborom, ktoré pomáha ľuďom kráčať po ceste života spoločne s Bohom. Na základe biblických právd sa snažíme na reálny a každodenný život pozerať Ježišovými očami.

   

  My sa tešíme na vás. A na čo sa už teraz môžete tešiť vy?

  • stretnutie so živým Bohom a Jeho prítomnosť
  • spoločný čas chvál a uctievania Boha
   

  Chvály

  Boha chceme uctievať celými našimi životmi. Túžime Mu vyjadriť našu lásku k Nemu a zažívať Jeho prítomnosť.

   

  Naším prianím je chváliť Boha v ”duchu a v pravde” súčasnými piesňami, ktoré zasiahnu každého človeka, ktorý chváli Boha.

   

   
  Viac článkov...
  Stránka 1 z 2