Bohoslužby

 

Každú nedeľu o 10:00 máme bohoslužby, na ktorých sa stretneme všetci spolu.Trvajú cca 2 hodiny.

 

Na našich bohoslužbách sú vždy:

  • CHVÁLY (zopár piesní, ktoré sú o Bohu alebo vyznaním našej lásky voči Nemu),
  • KÁZEŇ na nejakú tému z Biblie,
  • MODLITBY (na konci, aj s možnosťou individuálnych modlitieb pre ľudí, ktorí chcú, aby sa niekto modlil za ich potreby)

  • SVEDECTVÁ (príbehy niektorých z nás o tom, čo sme v poslednom období zažili s Bohom)
  •  

    Radi medzi sebou uvítame každého - aj ľudí, s ktorými sa nepoznáme.