Modlitby

 
  • čas stretávania: každý utorok  od 18:30  do 20:00   
  • miesto stretávania: zbor
  • obsah: chvály, počúvanie Božieho hlasu, modlitby, prorocké spievanie, hranie, prehlasovanie Božieho Slova.
  • Slovo  na modlitby a  deklarácie  pre  tento čas:

  Postavím sa na svoju stráž, umiestim sa na hradbe a budem sliediť,

  aby som zbadal, čo bude ku mne hovoriť...Pán mi odpovedal:

  "Napíš videnie, a to jasne na tabuľu, aby sa dalo plynne čítať.

  Habakuk 2:1,2


  Pozývame všetkých, ktorí radi trávia čas v Pánovej blízkosti, túžia poznať, čo je v jeho srdci
  a modliť sa pod vedením Ducha za veci, na ktorých Pánovi záleží.

  Je to priestor aj pre modlitby za naše potreby, za služby a ľudí v spoločenstve Vinica, v B. Bystrici, na Slovensku

  Pán jedná na každom stretnutí ináč, priprav sa na Jeho blízkosť a vnorenie sa do Jeho prúdov.