Naše priority

 

Uctievanie

 

Bohu patrí úcta a vďaka za to, kým je a za to, čo pre nás robí.

 

Chceme Ho preto uctievať celými našimi životmi – tým, ako sa správame, ako rozmýšľame a ako sa rozhodujeme v našom každodennom živote. Chápeme to ako prejav našej lásky, vďaky a úcty voči Nemu.

K prejavom nášho uctievania patrí aj hudba, piesne a iné umelecké prejavy.

 

 

História - Čo je Vinica?

 

Vinica je kresťanské hnutie, ktoré je dnes rozšírené vo viac než 60 krajinách sveta. Tie sú združené v siedmych samostatných centrách Vinice - v USA,  Kanade, Austrálii, na Novom Zélande, Južnej Afrike, v Škandinávii, Beneluxe a v máji roku 1999 bolo osamostatnené aj v nemecky hovoriacich krajinách - D.A.CH. (označenie pre nemecky hovoriace krajiny: D - Nemecko, A - Rakúsko, CH - Švajčiarsko).

 

 

Vízia a ciele - Naše hodnoty

 

HĽADANIE BOŽEJ PRÍTOMNOSTI

Túžime prežívať Božiu prítomnosť, počúvať Jeho hlas a radikálne Ho nasledovať.

 

PODOBNOSŤ  JEŽIŠOVI

Túžime po tom, aby sa v našich životoch a vo všetkom, čo robíme mocou Svätého Ducha prejavovali Božia láska, milosť, milosrdenstvo, pravda, čistota, moc a integrita.