Naše priority

 

Uctievanie

 

Bohu patrí úcta a vďaka za to, kým je a za to, čo pre nás robí.

 

Chceme Ho preto uctievať celými našimi životmi – tým, ako sa správame, ako rozmýšľame a ako sa rozhodujeme v našom každodennom živote. Chápeme to ako prejav našej lásky, vďaky a úcty voči Nemu.

K prejavom nášho uctievania patrí aj hudba, piesne a iné umelecké prejavy.

 

 

Biblia, Božie slovo

 

Sme presvedčení o aktuálnosti a relevantnosti Biblie aj pre dnešných ľudí. Božie slovo však chceme nielen čítať a počúvať, ale jeho princípy sa snažíme aplikovať aj do našich každodenných životov. Je pre nás zdrojom pravdy a praktických princípov a štandardom pre naše životy.

 

Spoločenstvo

 

Chceme, aby naše vzájomné vzťahy ako aj vzťahy ku všetkým ľuďom boli postavené na láske, prijatí a odpustení.

 

Ľudí sa snažíme prijímať takých, akí sú. Vážime si každého jednotlivca bez ohľadu na jeho životné okolnosti, pôvod, pohlavie, rasu, národnosť, či spoločenské postavenie.

 

Služba

 

Sme presvedčení o tom, že všetci ľudia majú svoju úlohu v živote.

 

Veríme, že každý človek je jedinečný so špecifickým obdarovaním (prirodzené schopnosti, zručnosti a duchovné dary), ktoré môžu a majú byť prínosom pre Božie kráľovstvo.

Preto sú potrební všetci „obyčajní“ jednotlivci, ktorí sú ochotní byť užitoční pre ostatných ľudí okolo seba.

 

Ako kresťania sme povolaní pracovať na rozširovaní Božieho kráľovstva vo svete okolo nás, napríklad:

  • hovoriť o Ježišovi ako o ceste k Bohu a k plnohodnotnému životu,
  • povzbudzovať ľudí na ich ceste k spoznaniu a viere v Boha a odovzdaniu Mu svojich životov,
  • prinášať Božiu lásku, nádej a perspektívu,
  • uzdravovať chorých,
  • pomáhať ľuďom v núdzi,
  • radiť tým, ktorí potrebujú Božiu múdrosť
  • učiť ľudí, ako žiť svoje životy s Ježišom,
  • podporovať „dobré veci“ svojimi prostriedkami (čas, energia, peniaze...).