Vedenie

 

Manželia Martina a Martin Poláčkovci, v roku 2000 založili kresťanský zbor Vinica v Banskej Bystrici.

 

Žehnáme ich snahu, vytrvalosť a pevné zakorenenie v Ježišovi vo všetkých typoch situácií, ktorú táto služba so sebou prináša. Nech Boh požehná prácu ich rúk, rozjasní nad nimi svoju tvár a sprevádza naďalej na ceste budovania a zastrešovania nášho zboru a rozširovania Božieho kráľovstva tu na Zemi.